موسسه مهد قرآن و عترت آذربایجان شرقی             ⇐         http://mahdquran.com

دبستان دخترانه صدرا 2                                       ⇐            http://www.sadra2.ir

دبستان دخترانه صدرا 4                                      ⇐             http://www.sadra4.ir

دبیرستان پسرانه صدرا5                                    ⇐             https://www.sadra5.ir

دبیرستان دوره اول صدرا6                                  ⇐                       http://sadra6.ir

آمادگی و دبستان پسرانه صدرا7                                        http://www.sadra7.ir

آمادگی و دبستان دخترانه صدرا8                                      https://www.sadra8.ir     

مرکز اموزشی امام علی(ع)                                                    http://sadra10.ir

مرکز اموزشی حضرت زهرا(س)                         ⇐                      http://sadra11.ir

مرکز آموزشی امام باقر(ع)                             ⇐                        http://sadra13.ir

مرکز آموزشی امام صادق(ع)                         ⇐                         http://sadra14.ir

مرکز آموزشی امام موسی بن جعغر(ع)           ⇐                         http://sadra15.ir

مرکز آموزشی امام رضا(ع)                           ⇐                         http://sadra16.ir

مرکز آموزشی امام جواد(ع)                         ⇐                          http://sadra17.ir