تیم دو و میدانی مدرسه در مسابقات ناحیه 4 موفق به کسب مقام اول گردید. این موفقیت را خدمت دانش آموزان عزیز و مربیان بزرگوار تبریک عرض می نماییم.

 

قهرمانی تیم دو و میدانی مدرسه در مسابقات ناحیه ای