جمعه, 30 شهریور 1397

 

 

 

برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان (9 و10 آبان 96)


 

در این جلسات  اولیا دانش آموزان ضمن گفتگوی جداگانه و رودر رو با هر یک از معلمان پایه های پنجم و ششم ،از وضعیت درسی و انضباطی فرزندان خود مطلع شده و مشاوره های لازم را دریافت نمودند. لازم به ذکر است جلسات پایه های اول تا چهارم در روز 27 مهر برگزار شده بود.