جمعه, 30 شهریور 1397

 

 

 

کسب مقام سومی تیم بسکتبال مدرسه صدرا3 در رقابتهای ناحیه 4


تیم بسکتبال مدرسه صدرا 3 مقام سوم ناحیه 4 تبریز-96/9/4

ایستاده از راست: امیر حسین بابایی( کلاس 6/1)-محمد مهدی بیضایی(6/1)-امیر حسین قصاب مظفری(6/3)

نشسته از راست: محمد متین علیمردانی(6/1)-امیر حسین کارکن(6/2)-علی بحری (6/3)

مربی و سرپرست تیم : آقای مهدی قدیری