شنبه, 02 تیر 1397

 

 

 

میلاد رسول مهربانی حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع) تبریک و تهنیت باد

 



 

میلاد پیامبر نور ورحمت حضرت محمد حبیب الله (ص) و صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق (ع)بر همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد...