جمعه, 30 شهریور 1397

 

 

 

برگزاری جلسه با حضور دکتر ولی زاده و موضوع تغذیه سالم


این جلسه پرسش و پاسخ  و مشاوره روز سه شنبه 96/10/5 در حسینیه مدرسه صدرا 3 با حضور اولیاء و دانش آموزان (به طور جداگانه )و با سخنان دکتر  ولی زاده در مورد تغذیه سالم  برگزار شد.