جمعه, 30 شهریور 1397

 

 

 

برگزاری شورای معلمان مدرسه صدرا 3


 

این شورا که در تاریخ سه شنبه دوازدهم دی ماه 96 و در حسینیه مدرسه  با حضور مدیریت ، کادر آموزشی و اجرایی برگزار شد، مسول سایت مدرسه در مورد ارتقاء و بروزرسانی سایت همگام و کسب امیتزات از قسمت های مختلف سایت توضیحاتی به همکاران ارائه داد.در پایان جلسه مدیریت مدرسه در سخنرانی کوتاه به ذکر نکاتی چند در مورد بهبود روند آموزشی و پرورشی و اجرایی مدرسه پرداختند.