جمعه, 30 شهریور 1397

 

 

 

جلسه شورای معلمان دبستان صدرا۳

 


 

 این جلسه با تلاوت آیاتی چند از  کلام ا... مجید آغاز شد. سپس مدیریت محترم مدرسه ، علاوه بر ذکر نکات آموزشی ،اجرایی و پرورشی و مواردی چند از دیدار با مقام مطظم رهبری در 29 اسفند امسال (خصوصا عدالت)  ، میکروفون را در اختیار همکاران آموزشی و اجرایی گذاشتند تا با پیشنهادات و انتقادات به صورت پرسش و پاسخ به بهبود روند آموزش در مدرسه  کمک نمایند.