جمعه, 30 شهریور 1397

 

 

 

برگزاری محفل انس با قرآن پایه های ششم( دوره دوم)

 


 

این دوره از محفل انس با قرآن پس از اتمام کامل دوره اول (جهت تمامی پایه ها)  آغاز دوره دوم ویژه پایه های ششم ( و سایر پایه ها)می باشد.