جمعه, 30 شهریور 1397

 

 

 

برگزاری نمایشگاه جشنواره جابربن حیان


 


 

در این نمایشگاه دانش آموزان شرکت کننده آثار مختلف علمی و تحقیقاتی خود را در معرض دید سایر دانش آموزان و معلمین خود گذاشتند.