جمعه, 30 شهریور 1397

 

 

 

بازدید دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم از کارخانه چسب هل

 

در این بازدید دانش آموزان علاوه بر بازدید از خط تولید با مراحل مختلف تولید و انواع محصولات این کارخانه آشنا شدند.