جمعه, 30 شهریور 1397

 

 

 

تقدیر از دانش آموزان برتر مسابقات ورزشی-رباتیک ( ناحیه - استانی - کشوری)


 

 

 

 

۳طلای مسابقات استانی
۱طلا.۱نقره.۱برنز مسابقات کشوری.
۱طلا.۱نقره.۱برنز مسابقات بین المللی
توسط دانش آموز
محمدمهدی جودی

 

کسب مقام اول استانی در مسابقات آزاد قهرمانی هانمادانگ استان‌ در رشته نو پی آپ چاکی (تکواندو)توسط دانش آموز
محمدرضا هنانیان

 

کسب مقام اول استانی در مسابقات استانی استایل مبارزان نمایشی درسبک مبارزان W.F.O استان توسط دانش آموز

آتیلا آجی کناری

 

کسب مقام سوم استانی در مسابقات کشتی فرنگی استان توسط دانش آموز

علی بحری

 

کسب مقام سوم کشوری در مسابقات نادکاپ حل ماز در دانشگاه صنعتی شریف توسط دانش آموز

میرمهدی موسوی نژاد

 

 

کسب مقام سوم کشوری در مسابقات نادکاپ حل ماز در دانشگاه صنعتی شریف توسط دانش آموز

مصطفی عبدالمنافی