جمعه, 30 شهریور 1397

 

 

 

برگزاری چهارمین جلسه دیدار مستقیم اولیا و معلمین


 

همچنین این جلسات جهت  پایه ششم  در روز یکشنبه نهم اردیبهشت 97 در حسینیه مدرسه برگزار شد.در این جلسات معلمین دروس مختلف به صورت مستقیم و رودر رو ضمن بیان نقاط ضعف و قوت دانش آموزان ، راهکارهای مناسب را جهت بهینه سازی روند یادگیری ارائه دادند.