جمعه, 30 شهریور 1397

 

 

 

بازدید دانش آموزان مدرسه صدرا 3 از نمایشگاه و فروشگاه صنایع چینی زرین

 


 

این بازدید روز دهم اردیبهشت 97 به همراه تعدادی از معلیمین و معاونین مدرسه صدرا 3 انجام شد.