چهارشنبه, 23 آبان 1397

 

 

 

برگزاری جشن روز کودک با حضور حاج آقا قدوسی

ادامه مطلب: برگزاری جشن روز کودک با حضور حاج آقا قدوسی

برگزاری جشن عاطفه ها در مدرسه

 

ادامه مطلب: برگزاری جشن عاطفه ها در مدرسه

بازدید دانش آموزان از کانون پرورش فکری و هنری

 

ادامه مطلب: بازدید دانش آموزان از کانون پرورش فکری و هنری

آموزش عملی نماز برای دانش آموزان عزیز

ادامه مطلب: آموزش عملی نماز برای دانش آموزان عزیز

بازدید دانش آموزان از نمایشگاه دفاع مقدس